امروز پنج شنبه  16 تير 1401
 • بیمارستان سوم شعبان

  بیمارستان سوم شعبان
 • ICU

  ICU
 • کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان سوم شعبان

  کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان سوم شعبان
 • کولپوسکوپی

  کولپوسکوپی
اخبار بیمارستان
در تاریخ هشتم تیر ماه کمیته تغذیه و همچنین کمیته اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان سوم شعبان برگزار شد.