سنگ شکن

معرفی سنگ شکن

تلفن تماس : 2567904 0937

ساعت تماس : 8صبح الی 6 عصر بجز روزهای تعطیل      

آدرس: تهران ، میدان قیام ، خیابان ری خیابان شهید رضوی بیمارستان خیریه ی سوم شعبان