امروز جمعه  22 تير 1403
غربالگری پستان
معرفی کلی درمانگاه

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه غربالگری پستان در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 398-419 تماس حاصل فرمایید.