امروز جمعه  22 تير 1403
زنان و زایمان
معرفی کلی درمانگاه زنان

معرفی کلی درمانگاه زنان

درمانگاه زنان در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 411 تماس حاصل فرمایید.