امروز جمعه  22 تير 1403
آنکولوژی
معرفی کلی درمانگاه آنکولوژی

معرفی کلی درمانگاه آنکولوژی

درمانگاه آنکولوژی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.