قلب و عروق

معرفی کلی درمانگاه قلب

درمانگاه قلب در ساختمان اصلی بیمارستان، جنب داروخانه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه قلب و عروق: سرکار خانم بدری

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 392 تماس حاصل فرمایید.