امروز جمعه  22 تير 1403
بخش جنرال

معرفی کلی بخش

بخش داخلی ضمن خوش آمد گویی، دارای اتاق‌های دو تخته، سه تخته و خصوصی می‌باشد
سرپرستار : سرکار خانم عادله عسگری
رئیس بخش : جناب آقای دکتر اردونی
ساعت ملاقات : .............
تلفن داخلی : 904 - 905