امروز جمعه  22 تير 1403
آدرس بیمارستان

مسیرهای دسترسی به بیمارستان:

  • مترو میدان قیام،خیابان شهید رضوی
  • ایستگاه مترو امام خمینی (ره)، ابتدای خیابان سعدی جنوبی، (انتخاب یکی از اتوبوس های پایانه هاشم آباد، پایانه پارک ولی عصر، بلوار ابوذر، اصفهانک و یا ترمینال جنوب)، ایستگاه میدان قیام، زیر پل ری، خیابان شهید رضوی، بیمارستان خیریه سوم شعبان
  • ایستگاه مترو بهارستان، (انتخاب اتوبوس بلوار ابوذر-ناصر خسرو یا تاکسی خط میدان بهارستان- دانشگاه فنی مهندسی تهران جنوب)، ایستگاه بازرگانان، کوچه بهجت، کوچه برزی، بیمارستان خیریه سوم شعبان
  • ایستگاه مترو میدان شهدا، خیابان 17 شهریور، قبل از بلوار قیام، کوچه شهید مسگر، خیابان شهید رضوی، بیمارستان خیریه سوم شعبان
  • ایستگاه مترو مولوی، مسیر غرب به شرق خیابان مولوی، میدان قیام، زیر پل ری، خیابان شهید رضوی، بیمارستان خیریه سوم شعبان