امروز جمعه  22 تير 1403
جراحی مردان
معرفی کلی بخش

معرفی کلی بخش

این بخش دارای اتاق‌های دو تخته، خصوصی و VIP

سرپرستار بخش : سرکار خانم میترا سلماسی

رئیس بخش : سرکار خانم میترا سلماسی

ساعت ملاقات : 15 الی 17

تلفن داخلی : 454 و 455