امروز جمعه  22 تير 1403
سنگ شکن

متصدی

پزشکان روز‌های کاری ساعت کاری
آقای یوسفیان یکشنبه - سه‌شنبه - پنجشنبه 14 به بعد
آقای یوسفیان دوشنبه 8 الی 12
خانم قدرتی چهارشنبه 8 الی 12