امروز جمعه  22 تير 1403
نفرولوژی
معرفی کلی درمانگاه

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه نفرولوژی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.