امروز جمعه  22 تير 1403
جراحی عمومی
معرفی کلی درمانگاه جراحی

معرفی کلی درمانگاه جراحی

درمانگاه جراحی در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021

داخلی 419-398 تماس حاصل فرمایید.