جراحی عمومی

معرفی کلی درمانگاه جراحی

درمانگاه جراحی در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 419 تماس حاصل فرمایید.