امروز جمعه  22 تير 1403
اورژانس
معرفی کلی بخش

معرفی کلی بخش

این بخش با پزشکان متخصص طب اورژانس آماده خدمت رسانی به مددجویان عزیز می‌باشد

سرپرستار : آقای مجد خزلی

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر پورعلی (متخصص طب اورژانس)

تلفن داخلی : 360-361