امروز جمعه  22 تير 1403
گوارش
معرفی کلی درمانگاه گوارش

معرفی کلی درمانگاه گوارش

درمانگاه گوارش در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 419-398 تماس حاصل فرمایید.