امروز جمعه  22 تير 1403
تغذیه
معرفی کلی درمانگاه تغذیه

معرفی کلی درمانگاه تغذیه

کلینیک تغذیه در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.