زنان و زایمان

کلاس های آموزش مادران باردار

جلسات آموزشی زایمان فیزیولوژیک

شماره جلسه

عنوان

نام مدرس

جلسه اول

 

مقدمه در مورد اهداف کلاس - نحوه برگزاری کلاس - معارفه مادران - بهداشت فردی - آناتومی و فیزیولوژیک و شکایات شایع - تماس پوست با پوست - تمرینهای کششی و تنفسی و تن آرامی

خانم حصاری (کارشناس مامایی)

جلسه دوم

تغذیه در دوران بارداری – تمرین های کششی و تنفسی و تن آرامی - اهمیت هم اتاقی مادر و نوزاد - تزریق امپول روگام

خانم سلیمانی (کارشناس مامایی)

جلسه سوم

 

بهداشت روانی - رشد و تکامل جنین (آموزش به همسران) - تمرینات کششی و تنفسی و تن آرامی - اهمیت تغذیه شیرخوار بر حسب تقاضا

خانم حصاری (کارشناس مامایی)

جلسه چهارم

علائم هشدار و خطر - اهمیت تغذیه با شیرمادر بلافاصله بعد از زایمان - معاینات پستان در دوره بارداری و واکسیناسیون - تماس پوست با پوست - تمرینات کششی و تنفسی و تن آرامی

خانم سلیمانی (کارشناس مامایی)

جلسه پنجم

فواید و مشکلات زایمان طبیعی و سزارین - روشهای بی درد و کاهش درد زایمان - برنامه ریزی برای زایمان (بازدید از بلوک زایمان در صورت امکان) - تمرینات کششی و تنفسی و تن ارامی

خانم حصاری (کارشناس مامایی)

جلسه ششم

 

آشنایی با مراحل زایمان - وضعیت های مختلف زایمان - مداخلات ضروری حین زایمان - نقش همراه و نمایش فیلم زایمان طبیعی - تمرینات تنفسی و کششی و تن آرامی

 

خانم سلیمانی (کارشناس مامایی)

جلسه هفتم

 

مراقبت پس از زایمان - علائم خطر پس از زایمان - تنظیم خانواده - آموزش شیردهی و نمایش فیلم شیردهی - تمرینات تنفسی,کششی و تن آرامی

خانم حصاری (کارشناس مامایی)

جلسه هشتم

 

مراقبت از نوزاد و علائم خطر نوزاد - آمادگی سایر اعضای خانواده – شیردهی - تمرینات تنفسی,کششی و تن آرامی

 

خانم سلیمانی (کارشناس مامایی)