امروز جمعه  22 تير 1403
بیماری های عفونی
معرفی کلی درمانگاه عفونی

معرفی کلی درمانگاه عفونی

درمانگاه بیماری‌های عفونی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.