امروز جمعه  22 تير 1403
روانشناسی و مشاوره
معرفی کلی درمانگاه

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه روانشناسی و مشاوره در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 194 تماس حاصل فرمایید.