امروز جمعه  22 تير 1403
بیماری‌های داخلی
معرفی کلی درمانگاه داخلی

معرفی کلی درمانگاه داخلی

درمانگاه گوارش در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.