امروز جمعه  22 تير 1403
جراحی زنان و زایمان
معرفی کلی بخش

معرفی کلی بخش

دارای اتاق‌های دو تخته، خصوصی و VIP می‌باشد

سرپرستار بخش : سرکار خانم رویا عربی

رئیس بخش : سرکار خانم دکتر سرافرازی

ساعت ملاقات : 15 الی 17

 تلفن داخلی : 420 - 421