امروز جمعه  22 تير 1403
ارولوژی
معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

درمانگاه اورولوژی در طبقه اول ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 396 تماس حاصل فرمایید.