ارولوژی

معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

معرفی کلی درمانگاه ارولوژی

درمانگاه ارولوژی در طبقه اول ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 396 تماس حاصل فرمایید.