امروز جمعه  22 تير 1403
اطفال
معرفی کلی درمانگاه اطفال

معرفی کلی درمانگاه اطفال

درمانگاه اطفال در طبقه اول ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 396 تماس حاصل فرمایید.