آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه

                                            

 

آزمایشگاه بیمارستان خیریه سوم شعبان افتخار دارد با داشتن قسمت های ذیل به بیماران محترم خدمات ارائه دهد. 

- هورمون شناسی

- بیوشیمی

- هماتولوژی

-میکروب شناسی

- سرولوژی

-پاتولوژی

- بانک خون 

آزمایشگاه بیمارستان در ضلع غربی ساختمان اصلی بیمارستان قرار دارد.

مسئول فنی آزمایشگاه : جناب آقای دکتر سید حسین میراعلمی

سوپروایزر آزمایشگاه: سرکار خانم حاتمی

جهت برقراری ارتباط با این واحد می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021  داخلی 446 و 432 تماس حاصل نمایید. 

جهت اطلاع از بیمه های طرف قرارداد به قسمت بیمه های طرف قرارداد مراجعه فرمایید.