امروز جمعه  22 تير 1403
جراح عروق
معرفی کلی درمانگاه جراحی عروق

معرفی کلی درمانگاه جراحی عروق

درمانگاه جراحی عروق در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.