امروز جمعه  22 تير 1403
گوش، حلق و بینی (ENT)
معرفی کلی درمانگاه گوش، حلق و بینی

معرفی کلی درمانگاه گوش، حلق و بینی

درمانگاه گوش،حلق و بینی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.