هیات مدیره بیمارستان سوم شعبان

هیات مدیره بیمارستان

حاج عباس سعیدی نژاد

حاج محمود ملاعلی حسینی (مدیرعامل)

حاج ابراهیم عسکریان دماوندی

حاج سید حمیدرضا آل طعمه

حاج محمود سعیدی نژاد

حاج محسن پرنیان پور

حاج محمدمهدی سعیدی نژاد

حاج حسن محمدی پرویزیان

حاج علی حاجی سید سلیمان

حاج عزیز الله علاء الدینی

حاج محمدرضا عسکریان دماوندی

حاج اصغر پاکتچیان فرد

حاج عبدالمجید سعیدی نژاد

حاج عباسعلی کنی فرد

حاج مصطفی بلورچی

حاج سید خلیل طباطبایی یگانه

حاج اصغر هادیخان طهرانی (ابزارچی)