امروز جمعه  22 تير 1403
غربالگری پستان
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

پزشکان روزهای کاری ساعت کاری نوبت دهی اینترنتی
دکتر مریم مومن سه شنبه 10 الی 12 - 16 الی 17 برای رزرو کلیک کنید
دکتر مریم مومن چهارشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید