امروز پنج شنبه  16 تير 1401
قلب و عروق
خدمات تشخیصی نوار قلب و اکوکاردیوگرافی

خدمات تشخیصی نوار قلب و اکوکاردیوگرافی

این درمانگاه همه روزه خدمات تشخیصی شامل نوارقلب، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و هولترمانیتورینگ 24 ساعته را ارائه می دهد .