امروز جمعه  22 تير 1403
بیمه طرف قرارداد

برای دریافت هرگونه اطلاعات در مورد درمانگاه با شماره تلفن 19-33129111 داخلی 194 از ساعت 07:30 الی 17:00

برای دریافت هرگونه اطلاعات در مورد پذیرش بستری با شماره تلفن 19-33129111 داخلی 182-186 بصورت 24 ساعته

بیمه های پایه :  تامین اجتماعی – سازمان بیمه خدمات درمانی 

بیمه‌های تکمیلی طرف قرارداد جهت بیماران بستری :

شهرسالم - پارسیان - تجارت نو - سامان - آتیه سازان - بیمه ملت - نوین - SOS - بانک ملت - بانک تجارت - ایران - آسیا - البرز - کوثر - کارآفرین - سرمد - آرمان سفیران سلامت - بانک صادرات - میهن - بانک کشاورزی

بیمارستان با تمامی بانک‌ها قرارداد همکاری دارد

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد جهت بیماران سرپایی : آسیا

 

مدارک مورد نیاز جهت عمل ACL جهت بیماران بیمه ای

ارائه اصل و کپی ریپورت  MRIو یا عکس رادیولوژی

همراه داشتن اصل شناسنامه ، کارت ملی و دفترچه بیمه

ارائه 2نسخه کپی شناسنامه و کارت ملی بیمار و دستور بستری پزشک کنار هم و در یک صفحه

کارت ملی بیمار نزد بیمار باشد تا هنگام مراجعه مامور بیمه جهت تایید رویت شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت عمل تعویض مفصل زانو جهت بیماران بیمه ای

اخذ تایید یه 5سال از بیمه پایه تحت پوشش قبل از مراجعه به بیمارستان به جز مستمری بگیران و بازنشسته های تامین اجتماعی

ارائه اصل و کپی ریپورت MRI و یا عکس رادیولوژی

همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی

ارائه 2 نسخه کپی شناسنامه یا کارت ملی بیمار و دستور بستری پزشک کنارهم و در یک صفحه

کارت ملی بیمار نزد بیمار باشد تا هنگام مراجعه مامور بیمه جهت تایید رویت شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت عمل هیستروکتومی،میومکتومی ،کیست تخمدان،کورتاژ تشخیصی،کورتاژ تخلیه ای و...

ارائه اصل و کپی آخرین سونوگرافی

همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و دفترچه بیمار

حضور همسر بیمار همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی

ارائه یک نسخه کپی از شناسنامه بیمارو همسر <صحفه اول و دوم>

ارائه 2نسخه کپی کارت ملی بیمار و دستور بستری پزشک کنارهم و در یک صحفه کارت ملی بیمار،نزد بیمار باشد تا هنگام مراجعه مامور بیمه جهت تایید رویت شود.

نکته مهم : در صورت نداشتن اندیکاسیون  C/Sو یا ELECTIVE بودن بیمار، بیمه تایید ننموده و آزاد محاسبه خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز جهت عمل های جراحی مردان TUL ، هرنی شکمی ، پروستات ، واریکوسل

ارائه اصل و کپی آخرین سونوگرافی

ارائه اصل کارت ملی

ارائه نسخه کپی کارت ملی بیمار و دستور بستری پزشک کنار هم و در یک صفحه

کارت ملی بیمار ،نزد بیمار باشد تاهنگام مراجعه مامور بیمه جهت تایید رویت شود.