امروز جمعه  22 تير 1403
داخلی مغز و اعصاب
معرفی کلی درمانگاه داخلی مغز و اعصاب

معرفی کلی درمانگاه داخلی مغز و اعصاب

درمانگاه داخلی مغز و اعصاب در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.