امروز پنج شنبه  16 تير 1401
داخلی مغز و اعصاب

نحوه وقت دهی

بیمار یا مراجعه کننده محترم ؛

1-برای دریافت نوبت به صورت غیرحضوری میتوانید با مراجعه به سایت بیمارستان و انتخاب منوی نوبت دهی اینترنتی ،نوبت خود را رزرو نمایید.

2-برای دریافت نوبت به صورت تلفنی،با شماره تماس 33129111داخلی 402 تماس بفرمائید.