امروز جمعه  22 تير 1403
ارتوپدی

پزشکان

پزشکان روزهای کاری ساعت کاری نوبت دهی اینترنتی
دکتر بهزاد خانمحمدی یکشنبه 11 الی 13 برای رزرو کلیک کنید
دکتر میرداود میرحسینی دوشنبه 11:30 الی 13:30 برای رزرو کلیک کنید
دکتر کامبیز عباسی چهارشنبه 09:30 الی 13 - 14 الی 15:30 برای رزرو کلیک کنید
دکتر شبیر افسری شنبه 11 الی 13:30 برای رزرو کلیک کنید