جراحی مغز و اعصاب

معرفی کلی درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب در طبقه اول ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مریم پابوس

منشی درمانگاه جراحی مغز و اعصاب: جناب آقای رضی

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 396 تماس حاصل فرمایید.