امروز يك شنبه  6 خرداد 1403
جراحی مغز و اعصاب
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

پزشکان روزهای کاری ساعت کاری نوبت دهی اینترنتی
دکتر کیسان موذنی یکشنبه 16 الی 18 برای رزرو کلیک کنید
دکتر شیرزاد ریحانی پول دوشنبه - چهارشنبه 9 الی 10 برای رزرو کلیک کنید
دکتر سیاوش دهقان پنجشنبه 11 الی 13 برای رزرو کلیک کنید