امروز جمعه  4 فروردين 1402
بیماری های زنان و زایمان

معرفی کلی درمانگاه زنان

درمانگاه بیماری های زنان در طبقه دوم ساختمان درمانگاه بیمارستان قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 411 تماس حاصل فرمایید.