امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره

معرفی کلی درمانگاه

درمانگاه روانپزشکی در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 393 تماس حاصل فرمایید.