امروز جمعه  18 آذر 1401
معرفی مدیران ارشد
آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر علی اکبر نبوی مسئول فنی
خانم دلبر اردلانی
مدیره پرستاری