امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
معرفی مدیران ارشد
آقای هادی خلجی مدیر عامل
آقای دکتر علی اکبر نبوی مسئول فنی
خانم دلبر اردلانی
مدیره پرستاری