امروز يك شنبه  2 مهر 1402
بخش جنرال

معرفی کلی بخش

ساعات ملاقات با بیماران

شش ماهه اول سال: 16-14

شش ماهه دوم سال: 17-15

جهت برقراری ارتباط با این بخش می توانید با شماره تلفن 9-33129111-021 ، شماره داخلی 104و 105تماس حاصل نمایید.