امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
اطفال و نوزادان

معرفی کلی بخش

بخش اطفال و نوزادان ضمن خوش آمدگویی، افتخار دارد که با  12  عدد تخت اطفال و 6  تخت مخصوص نوزادان خدمت رسانی کند.

رئیس بخش: سرکار خانم دکتر وجیهه غنائی

سرپرستار بخش: سرکار خانم یعقوبی

این بخش در طبقه اول ساختمان اصلی بیمارستان قرار داشته و  دارای یک اتاق 4 تخته، یک اتاق  3 تخته و یک اتاق ایکتر با سه تخت فتوتراپی ، یک انکباتور مخصوص اطفال و یک تخت اکسترا می باشد.  قسمت نوزادان شامل چهارانکباتور، یک تخت احیا و یک تخت فتوتراپی می باشد.

ساعات ملاقات با بیماران

شش ماهه اول سال: 16-14

شش ماهه دوم سال: 17-15

جهت برقراری ارتباط با این بخش می توانید با شماره تلفن 9-33129111-021 ، شماره داخلی 205 و 204 تماس حاصل نمایید.