امروز جمعه  4 فروردين 1402
بیماری‌های داخلی
معرفی کلی درمانگاه داخلی

معرفی کلی درمانگاه داخلی

درمانگاه بیماری های داخلی در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.