امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
بیماری های عفونی

معرفی کلی درمانگاه عفونی

درمانگاه عفونی در طبقه چهارم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مینا زارع

منشی درمانگاه پوست: سرکارخانم سارا زارع

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 393 تماس حاصل فرمایید.