امروز سه شنبه  16 خرداد 1402
اطاق عمل

معرفی کلی بخش

 

بیمارستان خیریه سوم شعبان مجهز به پنج اتاق عمل در زمینه جراحی های زنان و زایمان، جراحی های عمومی، ارولوژی، گوش و حلق و بینی و ارتوپدی می

باشد.

رئیس اتاق عمل: دکتر علی حاج مبینی (فوق تخصص جراحی قفسه سینه)

سرپرستار اتاق عمل: سرکار خانم مریم افشاری