امروز يك شنبه  2 مهر 1402
جراحی عمومی

معرفی کلی درمانگاه جراحی

درمانگاه جراحی در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 419 تماس حاصل فرمایید.