امروز دوشنبه  14 اسفند 1402
غدد
معرفی کلی درمانگاه غدد

معرفی کلی درمانگاه غدد

درمانگاه غدد در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.