امروز دوشنبه  14 اسفند 1402
ارتوپدی
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

پزشکان روزهای کاری ساعت کاری نوبت دهی اینترنتی
دکتر بهزاد خانمحمدی یکشنبه 11 الی 13 برای رزرو کلیک کنید
دکتر دینیار رشیدی یکشنبه 15 الی 17 برای رزرو کلیک کنید
دکتر میرداود میرحسینی دوشنبه 11:30 الی 13:30 برای رزرو کلیک کنید
دکتر کامبیز عباسی چهارشنبه 09:30 الی 13 - 14 الی 15:30 برای رزرو کلیک کنید
دکتر رسول خوشبخت پنجشنبه 8 الی 10 برای رزرو کلیک کنید