امروز جمعه  17 آذر 1402
چشم و بینایی سنجی
معرفی کلی درمانگاه چشم

معرفی کلی درمانگاه چشم

درمانگاه گوارش در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 397 تماس حاصل فرمایید.