امروز جمعه  4 فروردين 1402
چشم و بینایی سنجی
معرفی کلی درمانگاه چشم

معرفی کلی درمانگاه چشم

درمانگاه چشم در طبقه دوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 395 تماس حاصل فرمایید.