امروز جمعه  17 آذر 1402
ارتوپدی
معرفی کلی درمانگاه ارتوپدی

معرفی کلی درمانگاه ارتوپدی

درمانگاه ارتوپدی در طبقه سوم ساختمان درمانگاه قرار دارد.

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن : 19-33129111-021

داخلی 398-419 تماس حاصل فرمایید.