امروز دوشنبه  24 مرداد 1401
اورژانس
معرفی کلی بخش

معرفی کلی بخش

بخش اورژانس ضمن خوش آمدگویی، افتخار دارد که با  10  عدد تخت بزرگسال و 1 تخت اطفال به بیماران مراجعه کننده نیازمند دریافت خدمات سلامت اورژانسی خدمت رسانی کند.

رئیس بخش: خانوم دکتر معصومه پور علی

پزشکان :

  دکتر علی حسینی

  خانم دکتر پورعلی

  دکتر یزدان پرست

 دکتر صغیری

 خانم دکتر تواضع

دکتر آزادی

دکتر صارمی

دکتر حمیدی

دکتر جعفری

دکتر مهدیزاده

دکتر کمالی

دکتر عاقلی فر

دکتر عطائی

 

سرپرستار بخش: جناب آقای حسین رهبران

 

 

جهت برقراری ارتباط با این بخش می توانید با شماره تلفن 9-33129111-021 ، شماره داخلی 360 تماس حاصل نمایید.