امروز جمعه  17 آذر 1402
اورژانس
معرفی کلی بخش

معرفی کلی بخش

بخش اورژانس ضمن خوش آمدگویی، افتخار دارد که با  10  عدد تخت بزرگسال و 1 تخت اطفال به بیماران مراجعه کننده نیازمند دریافت خدمات سلامت اورژانسی خدمت رسانی کند.

رئیس بخش: خانوم دکتر معصومه پور علی

پزشکان :

  خانم دکتر پورعلی

 دکتر صغیری

 خانم دکتر تواضع

دکتر جعفری

دکتر کمالی

دکتر عاقلی فر

دکتر عطائی

دکتر گلپایگانی

دکتر فرشین

 

سرپرستار بخش: سرکار خانم اکبرزاده

 

 

جهت برقراری ارتباط با این بخش می توانید با شماره تلفن 9-33129111-021 ، شماره داخلی 360 تماس حاصل نمایید.