امروز يك شنبه  2 مهر 1402
قلب و عروق
معرفی کلی درمانگاه قلب

معرفی کلی درمانگاه قلب

درمانگاه قلب در ساختمان اصلی بیمارستان، جنب داروخانه قرار دارد.

جهت مشاهده برنامه کاری پزشکان درمانگاه می توانید به قسمت برنامه کاری درمانگاه مراجعه نمایید.

مسئول درمانگاه: سرکار خانم مینا زارع

منشی درمانگاه قلب و عروق: سرکار خانم مجیدی

جهت برقراری تماس با این درمانگاه می توانید با شماره تلفن 19-33129111-021 داخلی 392 تماس حاصل فرمایید.