امروز دوشنبه  14 اسفند 1402
غربالگری پستان
برنامه کاری درمانگاه

برنامه کاری درمانگاه

پزشکان روزهای کاری ساعت کاری نوبت دهی اینترنتی
دکتر زهره اجتهد یکشنبه 16 الی 17 برای رزرو کلیک کنید
دکتر مریم مومن سه شنبه 10 الی 12 - 16 الی 17 برای رزرو کلیک کنید
دکتر مریم مومن چهارشنبه 9 الی 12 برای رزرو کلیک کنید